Apuvälineet

Kun lapsella todetaan kuulon kuntoutusta vaativa kuulovamma, ensisijaisesti lähdetään sovittamaan kuulokojetta. Mikäli kuulovamman aste on niin vaikea, ettei kuulokoje riitä kuulonvaraiseen puheen oppimiseen, selvitetään seuraavaksi sisäkorvaistutteen mahdollisuutta. Näillä mahdollistetaan kuuleminen ja puheen kehitys normaalissa arjessa.

Kuulokojeen tai sisäkorvaistutteen lisäksi on olemassa muita kuulon apuvälineitä, jotka helpottavat kuulovammaisen lapsen selviytymistä kotona, päiväkodissa ja koulussa.

Tekniset apuvälineet: