Mitä ääni on?

Ääni on kappaleen värinästä tai tärinästä aiheutuvaa ilman aaltoliikettä. Värinä saa ilmamolekyylit liikkumaan edestakaisin, mikä aiheuttaa ketjureaktion ja näin ääni kulkee ilmassa eteenpäin.

Äänenvoimakkuutta eli äänenpainetta mitataan desibeleinä (dB). Hyvin kuulevan ihmisen kuulokynnys on (noin) 0 dB ja kipukynnys noin 120 dB.  Normaalin puheen voimakkuus on noin 50–60 dB.

Äänen taajuus kertoo värähtelyjen lukumäärän sekunneissa ja se ilmaistaan hertseinä (Hz). Ihmisen korva pystyy aistimaan   20–16 000 hertsin värähtelyt. Nuoret voivat kuulla jopa 20  000 Hz taajuisia ääniä.  Kuulokyky alkaa yleensä rapistua ensimmäiseksi juuri korkeilta taajuuksilta, ja siksi heinäsirkat eivät enää vanhemmiten soita.  Heinäsirkan siritys on hyvin korkeataajuista ääntä.

Lähde: Jukka Rasa: Esteetön kuunteluympäristö. Avaintietokansio, KLVL ry. 2009.