Ajankohtaista

Vastaathan Kuuloavaimen käyttäjäkyselyyn

Kolmivuotinen Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry:n ja LapCI – sisäkorvaistutelasten valtakunnallinen yhdistys ry:n yhteisprojekti Kuuloavain.fi on nykymuodossaan aloittamassa päätössuoransa. Loppuvuoden aikana sivustolle pyritään tuottamaan keskeisin tarvittava tieto. Kaipaammekin nyt sivuston käyttäjiltä vastauksia siihen, mitä tietoa…

Suomenruotsalaisen viittomakielen elvytykseen koulutushanke

Humanistisessa ammattikorkeakoulussa (Humak) alkaa suomenruotsalaisen viittomakielen koulutushanke, joka kestää vuoden 2017 loppuun saakka. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman hankkeen tavoitteena on kerätä tietoa, jonka pohjalta voitaisiin aloittaa suomenruotsalaisen viittomakielen asiantuntijaohjaaja- ja tulkkikoulutus. Finlandssvenska teckenspråkiga rf julkaisi…

Vielä ehtii opiskelemaan viittomakielellä

Kuurojen kansanopiston opintolinjojen haku on vielä auki. Opistossa voi muiden muassa petrata viittomakielen ja suomen kielen osaamistaan tai hankkia valmiuden toimia viittomakielisen avustajana. Lisäksi tarjolla on kuuroille ja huonokuuloisille maahanmuuttajille suunnatut opintolinjat, joilla paitsi opiskellaan kieliä,…

Työyhteisö olennaisen tärkeä osatyökykyisen työllistymiselle

Osatyökykyisen vastaanottaminen osaksi työyhteisöä on työllistymisen kannalta hänen taitojaan tärkeämpää, käy ilmi 2015  julkaistusta tutkimusraportista. Kaikille sopiva työ ja työyhteisö -tutkimus- ja -kehittämishankkeessa selvitettiin osatyökykyisten työllistämisen tueksi luodun RATKO-mallin toimintaa eri tyyppisissä työyhteisöissä. RATKO on Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö…

Esteettömyys eduskunnan Vammaisasiain yhteistyöryhmän keskiössä

Kuluvalla vaalikaudella eduskunnan Vammaisasiain yhteistyöryhmää (VAMYT) johtaa vihreiden Johanna Karimäki. Ennen eduskunnan kesätaukoa pidetyssä järjestäytymiskokouksessa työryhmän varapuheenjohtajaksi valittiin Satu Taavitsainen (sd.). Ryhmän johtokunnan muina jäseninä ovat Niilo Keränen (kesk.), myös viittomakielten verkostossa toimiva Sari Sarkomaa (kok.),…

Suomenruotsalainen viittomakieli luultua uhanalaisempi

Suomenruotsalaista viittomakieltä käyttäviä kuuroja on aiemmin arvioitua vähemmän, osoittaa Finlandssvenska teckenspråkiga rf:n kartoitus. Suomenruotsalaisen viittomakielen tilaa ketjuotannalla selvittäneessä kartoituksessa suomenruotsalaisten viittomakielisten kuurojen lukumääräksi osoittautui 90 henkilöä, kun vielä vuonna 2005 heitä arvioitiin olevan 150. Kartoituksen…

Tutkimus: Taustahäly heikentää taaperoiden kykyä käsitellä kuulemaansa

Hiljattain julkaistun suomalaistutkimuksen mukaan taustahäly heikentää normaalikuuloisten taaperoikäisten kykyä käsitellä kuulemaansa tavalla, joka voi vaikuttaa puheenerotuskykyyn ja myöhempään kielenkehitykseen. Tutkimuksessa mukana ollut Oulun yliopiston logopedian yliopisto-opettaja Elina Niemitalo-Haapola arvioi Kuuloavaimelle, että lievän taustahälyn aiheuttamat ongelmat…