TekstiversioPoistu tekstiversiosta
A+ A-

Suomenruotsalaisen viittomakielen elvytykseen koulutushanke

Humanistisessa ammattikorkeakoulussa (Humak) alkaa suomenruotsalaisen viittomakielen koulutushanke, joka kestää vuoden 2017 loppuun saakka. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman hankkeen tavoitteena on kerätä tietoa, jonka pohjalta voitaisiin aloittaa suomenruotsalaisen viittomakielen asiantuntijaohjaaja- ja tulkkikoulutus.

Finlandssvenska teckenspråkiga rf julkaisi hiljattain selvityksen, jonka mukaan suomenruotsalaisen viittomakielen käyttäjiä on jopa arvioitua vähemmän. Selvityksessä nostettiin uhanalaisen kielen elvyttämisen edellytyksiksi muiden muassa suomenruotsalaista viittomakieltä koskevan informaation kerääminen ja koulutus.

– Hanke on ensimmäinen valtiorahoitteinen toimenpide suomenruotsalaisen viittomakielen elvyttämiseksi. Tavoitteena on myös tukea kielenkäyttäjien identiteettiä, kulttuuri- ja kielitietoisuutta. Tämä hanke ei kuitenkaan riitä, vaan kielen elvyttämiseksi tarvitaan myös muita toimenpiteitä, Finlandssvenska teckenspråkiga rf:n puheenjohtaja Magdalena Kintopf-Huuhka kommentoi Humakin tiedotteessa.

Hankkeen toteuttamisessa ovat mukana myös Kuurojen Liitto ja Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos.