TekstiversioPoistu tekstiversiosta
A+ A-

Kuurosokeustyön perusteet -koulutus

Kansallinen Kuurosokeustyön koulutus antaa eri ammateissa työskenteleville perustiedot ja -valmiudet toimia tehtävissään kuurosokeiden erityisryhmän kanssa. Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Suomen Kuurosokeat ry ja Kuurojen kansanopisto.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältö pohjautuu yhteispohjoismaisiin kuurosokeusalan opintosuunnitelmiin. Opintojen koko laajuus on 13 opintoviikkoa. 1 ov vastaa 26 työtuntia opiskelijalle.

Koulutus on monimuotoista opiskelua ja siihen sisältyy 12 lähiopetuspäivää, verkko-opiskelua ja annettujen ohjeiden mukaisesti itsenäistä opiskelua.

Koulutuksen aiheet:

  1. Johdatus kuurosokeuteen, 1 ov
  2. Aistit ja niiden yhteistoiminta, 2 ov
  3. Sosiaalinen vuorovaikutus ja kommunikaatio, 4 ov
  4. Kuurosokeuden seurannaisvaikutukset, 2 ov
  5. Liikkuminen, ympäristöön orientoituminen ja kuvailu, 2 ov
  6. Yhteiskunnan tuki kuurosokeille, 2 ov (verkkokurssi)

Kouluttajat tulevat eri asiantuntijaorganisaatioista, kuten Suomen Kuurosokeat ry:stä.

Koulutuksen aikataulu

Koulutus alkaa syksyllä 2015 ja jatkuu vuoden 2016 kesään.

Lähiopetuspäivät Kuurojen kansanopistolla Helsingissä:

  • 14. – 16.10.2015
  • 2. –   4.12.2015
  • 3. –     5.2.2016
  • 6. –     8.4.2016

Yhteiskunnan tuki kuurosokeille -aihe toteutetaan verkko-opiskeluna 1.5. – 10.6.2016.

Hinta

Kurssimaksu, 520 €, sisältää opetuksen (13 ov). Kurssimaksu on mahdollista maksaa useassa erässä. Voit valita myös aiheita erikseen mieltymystesi mukaan. Yhden aihekokonaisuuden hinta on 120 €.

Koulutuksen toteutuminen edellyttää vähintään 10 osallistujaa. Kaikkiin koulutuksen aihekokonaisuuksiin sitova viimeinen ilmoittautumispäivä on 5.10.2015.

Lisätietoja voi kysyä Suvi Sjöroosilta, suvi.sjoroos@kuurojenkansanopisto.fi, tai katsoa Kuurojen kansanopiston kotisivulta www.kuurojenkansanopisto.fi, josta löytyy myös ilmoittautumislomake ja peruutusehdot.