Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.

Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. – riksomfattande förening som bevarar och främjar finlandssvenskt teckenspråk. Föreningen ordnar aktiviteter för finlandssvenska teckenspråkiga och deras anhöriga….

Läs mera »

Programmering av cochleaimplantatet

Målsättnigen med programmeringen av cochleaimplantatet (eng. cochlear implant programming) är att definiera de elektriska stimuleringsnivåerna från implantatet. Dessa fastställs på basis…

Läs mera »