TekstiversioPoistu tekstiversiosta
A+ A-

Viittomakieltä monimuoto-opetuksena verkossa

Diakin avoin ammattikorkeakoulu  toteuttaa viittomakielen perusteet ja viittomakielen jatkokurssiin monimuoto-opetuksena verkossa.

Viittomakielen perusteet (5 op) soveltuu kaikille, jotka haluavat oppia perusviittomia, ottaa haltuun viittomakielen kielioppia ja rakenteita sekä tutustua kuurojen kulttuurinerityispiirteisiin. Osallistujat eivät tarvitse aikaisempaa osaamista viittomakielestä. Aikataulu: 10.2.2014 – 30.5.2014. Ilmoittautuminen päättyy 9.2.2014.

Viittomakielen jatkokurssilla (5 op) osallistujat saavat lisää valmiuksia viittomakieliseen kommunikaatioon ja ymmärtävät kuurouteen ja viittomakielisyyteen liittyvät käsitteet. Jatkokurssi on tarkoitettu viittomakielen peruskurssin käyneille ja kaikille, jotka hallitsevat viittomakielen alkeita. Aikataulu: 14.2.2014 – 30.5.2014. Ilmoittautuminen päättyy 13.2.2014.

Ilmoittautuminen päättynyt.