TekstiversioPoistu tekstiversiosta
A+ A-

Viittomakieltä aikuisille ja lapsille

Jämsän Kristillinen Kansanopisto

Suomalaisesta viittomakielestä kiinnostuneet ja sen käyttäjät,  

Oletko halunnut oppia viittomakieltä voidaksesi kommunikoida viittomakieltä/ tai viittomia käyttävän lapsen kanssa? Haaveiletko uuden kielen oppimisesta tai kielitaidon ylläpitämisestä? Kaipaatko vertaistukea tai uusia viittomakieltä osaavia kavereita?

Toteuta haaveesi ja liity viittomakielen kurssilaisten mukavaan joukkoon!

Jämsän kristillisessä opistossa järjestetään monen tasoisia suomalaisen viittomakielen kursseja aikuisille ja lapsille kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna 6.−8.6.2014.

Viittomakielen kurssi lapsille – on tarkoitettu niille, joiden äidinkieli ei ole suomalainen viittomakieli. Kurssilla lapset voivat oppia viittomaan viittovien opettajien johdolla.  Lapsille suunnattu viittomakielen äidinkielen kurssi on kaksi, sekä alle kouluikäisille että kouluikäisille viittomakieltä käyttäville kuuroille, sisäkorvaistutetta käyttäville, huonokuuloisille ja kuurojen vanhempien kuuleville lapsille. Niissä ryhmissä kehitetään muun muassa kielitaitoa ja kulttuuritietoisuutta. Aikuisten viittomakielen kurssi jaetaan kolmeen ryhmään taitotason mukaan: alkeisryhmästä edistyneempiin ryhmiin. Sen lisäksi on myös tarjolla kurssi viittomakielisille aikuisille, jotka haluavat lisätä tietoisuuttaan omasta äidinkielestään, kulttuuritietoisuudestaan ja viestintätaidoistaan.

Kurssilla opettavat opettajat ovat Jyväskylän yliopistosta ja kurssit järjestetään yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Jämsän kristillisen opiston kanssa. Ilmoittautumiset ja lisätiedot löytyvät osoitteesta, https://www.lyhytkurssille.fi/kurssi/jamsa/.

Viime vuosina kursseilla on ollut paljon lapsia. Uudet sisäkorvaistutetta käyttävät, huonokuuloiset, kuurot, kuulevat ja kuurojen vanhempien kuulevat lapset ovat tervetulleita kurssille ja saamaan uusia viittovia kavereita! Myös aikuiset pääsevät tutustumaan toisiin viittomakielisiin.

Ilmoittaudu ja tule oppimaan ja virkistymään kurssille! Sydämellisesti tervetuloa!

Teksti: Henna Syrjälä