TekstiversioPoistu tekstiversiosta
A+ A-

Tutkimus: Taustahäly heikentää taaperoiden kykyä käsitellä kuulemaansa

Hiljattain julkaistun suomalaistutkimuksen mukaan taustahäly heikentää normaalikuuloisten taaperoikäisten kykyä käsitellä kuulemaansa tavalla, joka voi vaikuttaa puheenerotuskykyyn ja myöhempään kielenkehitykseen.

Tutkimuksessa mukana ollut Oulun yliopiston logopedian yliopisto-opettaja Elina Niemitalo-Haapola arvioi Kuuloavaimelle, että lievän taustahälyn aiheuttamat ongelmat ovat etenkin lasten maailmassa vielä hyvin vähän tunnistettuja ja tiedostettuja.

– Pienelle lapselle taustahäly ei ole vain epämiellyttävää häiriötä kuuntelutilanteessa, vaan se voi todella häiritä kielen kehitykselle olennaista kuullun erottelua, Niemitalo-Haapola toteaa.

Oulun, Turun ja Helsingin yliopiston tutkijat selvittivät hälyn vaikutusta taaperoiden keskushermostollisen kuullun prosessointiin rekisteröimällä aivoista EEG:llä äänten aiheuttamia sähköisiä vasteita. Tutkimuksessa oli mukana 18 normaalikuuloista suomenkielistä lasta, jotka olivat iältään kahden vuoden molemmin puolin. Tuossa iässä kielenkehityksen kannalta olennaisten keskushermostollisten prosessien kehittyminen on normaalisti nopeaa.

Tutkimuksessa puolet EEG-rekisteröinneistä tehtiin ilman hälyä, puolet soittamalla samanaikaisesti kaiuttimista äänenvoimakkuudeltaan 43 dB:n puheensorinaa taustahälynä. Kuunneltava puhe puolestaan oli 15 dB korkeammalla tasolla. Tutkimuksen aikana lapset istuivat vanhempansa vierellä tai tämän sylissä, katsoen äänettömiä piirrettyjä, kuvakirjaa tai leikkien äänettömillä leluilla.

Tulosten mukaan suhteellisen maltillinenkin taustahäly kavensi selvästi lasten kykyä käsitellä kuulemaansa ja erotella erilaisten puheäänteiden piirteitä. Aikaisempien tutkimusten mukaan päiväkodin melun keskiarvo on jopa 82,6 dB. Taustahälyn on todettu heikentävän uusien sanojen ääntämyksen oppimista, ja mitä nuorempi lapsi, sitä haavoittuvaisempi hän on melulle.

Tulokset antavatkin syytä kiinnittää erityistä huomiota esimerkiksi päiväkotien akustiikkaan ja taustahälyn äänenvoimakkuuteen, jotta lasten kielenkehitykselle olisi suotuisat olosuhteet. Vastaavasti kielen kehityshäiriöistä kärsivien lasten kohdalla tulisi aina selvittää millaiset heidän päivittäiset kuunteluympäristönsä ovat, ja pyrkiä vähentämään taustahälyn määrää.

Niemitalo-Haapola, Elina; Haapala, Sini; Jansson-Verkasalo, Eira & Kujala, Teija. 2015. Background Noise Degrades Central Auditory Processing in Toddlers. Ear & Hearing. doi: 10.1097/AUD.0000000000000192.