TekstiversioPoistu tekstiversiosta
A+ A-

Valtakunnalliset lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjaamisen perusteet

Opas terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille ja kuntoutuksen parissa työskenteleville on julkaistu.

Opas on laadittu sosiaali- ja terveysministeriön kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelman tehtävänantona. Oppaan tavoitteena on yhtenäistää lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjaamista, selkeyttää ja yhtenäistää käytäntöjä ja kuntoutuksen vastuunjakoa sekä tukea kuntoutuksen suunnittelua ja ohjata oikea-aikaisen kuntoutuksen järjestämisessä.

Opas on tarkoitettu ensisijaisesti hyvinvointialueen terveydenhuollon ammattihenkilöiden työn ohjeeksi sekä tietolähteeksi muille kuntoutuksen parissa työskenteleville, lääkinnällistä kuntoutusta tarvitseville ja opiskelijoille.

Koko oppaan läpileikkaavana periaatteena on kuntoutujalähtöisyys, joka tarkoittaa kuntoutujan osallisuuden vahvistamista kuntoutuksen kaikissa vaiheissa, kuten kuntoutustarpeen arvioinnissa, tavoitteiden asettamisessa, kuntoutuksen suunnittelussa, päätöksenteossa sekä seurannassa.

Lähde ja lisätietoja: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164488