TekstiversioPoistu tekstiversiosta
A+ A-

Väitöskirja Mikrotiasta

LL Samuli Suutarla väitteli 24.1.2014 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Microtia”.

Tiivistelmä:

”Mikrotia tarkoittaa synnynnäisesti pientä ja epämuodostunutta korvalehteä. Mikrotian vaikeusaste vaihtelee ja siihen voi liittyä myös muita rakennepoikkeavuuksia. Se voi liittyä myös oireyhtymään. Korvalehden epämuodostumaan liittyy yleensä korvakäytävän ja välikorvan rakennepoikkeavuuksia, jonka vuoksi epämuotoisen korvalehden puolella on myös huono kuulo. Korvalehden epämuodostuman voi korjata kirurgisesti. Samulin väitöskirjassa esitellään mikrotian erityispiirteet ja perinnöllisyys suomalaisessa väestössä. Lisäksi tutkimuksissamme selvitimme korvalehden kirurgisen rakentamisen oppimiskäyrän.”

Väitöskirjassa nousi esille mm. mikrotian esiintyvyyden vaihtelu:. ”Kun keskimääräinen esiintyvyys on 2.1/10 000 syntynyttä lasta maailmassa, on se Suomessa 4.3/10 000. Perinnöllisten mikrotiatapausten osuus on yli 20 % Suomessa.”

Väitöskirja on luettavissa eThesis-palvelussa >>