TekstiversioPoistu tekstiversiosta
A+ A-

Tutkimus vammaisten nuorten työllistymisen edellytyksistä julkaistu

Vammaiset nuoret ja työntekijäkansalaisuus. Osallistumisen esteitä ja edellytyksiä on Kelan rahoittama ja Kehitysvammaliitossa tehty tutkimus, jossa tarkastellaan vammaisten nuorten ja aikuisten mahdollisuuksia työllistyä. Tutkimuksessa puhutaan työntekijäkansalaisuudesta, jolla viitataan siihen taloudellisen ja sosiaaliseen siteeseen, jonka työ muodostaa yksilön ja yhteiskunnan välille.

Tutkimukseen osallistui 21 pääosin liikunta- tai näkövammaista nuorta ja 15 työnantajaa. Osallistujia haastateltiin ja tutkimusmenetelmänä oli aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Hyvä koulutus, opiskelun ohessa suoritettu harjoittelu, nuorten oma aktiivisuus sekä työllistämistä ja työntekoa tukevat palvelut koettiin tärkeiksi työllisyyttä edistäväksi tekijöiksi.

Kela sai tarjoamistaan palveluista kiitosta, mutta monet hakuprosessist koettiin turhan raskaiksi. Esimerkiksi tarve jatkuvasti todistaa fyysisen vamman olemassaoloa fysioterpaiaa saadakseen koettiin turhauttavaksi ja sekä nuorten että työnantajien mielestä työkyvyttömyyseläkkeen ansaintarajaa tulisi korottaa.

Lisää tietoa tutkimuksesta saa täältä.