TekstiversioPoistu tekstiversiosta
A+ A-

Tulevaisuuden peruskoulu -hankkeen verkkokysely auki

Tämän vuoden helmikuussa käynnitetyn Tulevaisuuden peruskoulu -hankkeen tavoitteena on parantaa perusopetuksen uudistaminen. Tätä varten hankkeen puitteissa selvitetään mikä opetuksen tila on juuri nyt ja miksi oppilaitosten tarjoaman opetuksen laatu on laskenut, miten poikien ja tyttöjen oppimiseroja voidaan kaventaa sekä miten oppilaiden kouluviihtyvyyttä ja opiskelumotivaatiota voidaan parantaa.

Hankkeessa on nyt avattu verkkopohjainen kysely, jonka voivat täyttää kaikki oppilaat, huoltajat ja opettajat sekä muut opetuksen kehittämisestä kiinnostuneet. Kyselyn teemat liittyvät muun muassa perusopetuksen yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen, peruskoulun toimintaan ja toimivuuteen, opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen kehittämiseen sekä opiskelumotivaatioon ja kouluhyvinvointiin.

Verkkokyselyn tulokset julkaistaan vuoden 2014 lopussa ja kyselyn tuloksia käytetään Tulevaisuuden peruskoulu -hankkeen toimenpide-ehdotusten laatimisessa.

Kysely on päättynyt.