TekstiversioPoistu tekstiversiosta
A+ A-

Tietoa esteetön kuunteluympäristö

Kuulovammaisille henkilöille esteetön kuunteluympäristö tarkoittaa hyvää akustiikkaa, taustamelun vähäisyyttä, kuuntelemista helpottavia äänensiirtojärjestelmiä sekä tietoa myös visuaalisessa muodossa. Tästä löytyy linkkejä  joista löytyy tietoa ja suosituksia tilojen esteettömyyteen:

Kuuloliiton opas Esteetön kuunteluympäristö tästä

Maankäyttö ja rakennuslaki 5.2.1999/132 tästä

Rakennusasetus (RakA/1994) tästä

Esteettömyystiedon keskuksen nettisivut tästä