TekstiversioPoistu tekstiversiosta
A+ A-

SORA-lainsäädännön uusi opas julkaistu

Opetushallitus on uudistanut oppaansa, jossa neuvotaan ammatillista koulutusta tarjoavia oppilaitoksia niin sanotun SORA-lainsäädännön (Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja) tulkinnassa ja toimeenpanossa. Näiden säädösten ja määräysten tarkoituksena on parantaa koulutuksen ja työelämän turvallisuutta varmistamalla, että koulutukseen valitun terveydentila ja toimintakyky vastaavat koulutuksen ja ammatin vaatimuksia. Pyrkimyksenä on myös varmistaa opiskelijoiden oikeusturvan toteutuminen mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Oppaassa käsitellään kuulokyvyn vaikutusta opiskelijaksi ottamiseen lähihoitajan, (s. 37), lentokoneasennuksen perustutkinnon, (s. 104), joidenkin logistiikka- ja kuljetusalan perustutkintojen (s. 105), merenkulkualan (s. 106), turvallisuusalan (s. 107 ja 110) sekä tekniikan, liikenteen ja luonnonvara-alan (s. 110) tutkintojen kohdalla. Opetushallituksen asiantuntijoiden pääosin uudistaman oppaan johdannossa kuitenkin todetaan, että ohjeet ovat suuntaa antavia, eikä niitä sellaisinaan voi käyttää yksittäistapausten ratkaisemiseen.

Lisätietoja SORA-lainsäädännöstä