TekstiversioPoistu tekstiversiosta
A+ A-

Selvitys: Huonokuuloisten ja kuurojen toisen asteen opiskelu

Kuuloliitto on julkaissut uuden selvityksen, joka on toteutettu osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ”Yhdenvertaisuus ja osallisuus toisen asteen opinnoissa” -hanketta (2012-2014). Hanke on yhteistyöhanke Kuurojen liiton, Kuurojen palvelusäätiön ja Kuulovammaisten lasten vanhempainliiton kanssa.

Selvitykseen on kerätty aineistoa toisen asteen opiskelijoilta sekä kyselyllä että haastattelemalla. Selvityksen keskeiset tulokset paljastavat, että opiskelijoista vajaa puolet on pyrkinyt toiselle asteelle joustavan valinnan kautta. Mukautuksia luokkatiloihin ja opetusjärjestelyihin on tehty lukioissa ja ammattioppilaitoksissa vähän.

Osa opiskelijoista on tyytymättömiä opettajien tietämykseen huonokuuloisuudesta ja kuuroudesta sekä miten ottaa ne huomioon luokan käytännöissä. Yksittäinen opiskelija saattaa joutua muistuttamaan toimivista kommunikaatiotavoista säännöllisesti opintojen aikana. Huonokuuloiset ja kuurot opiskelijat kokevat myös usein koulupäivän jälkeistä väsymystä, josta osa johtuu nimenomaisesti kuulemiseen tai tulkkien seuraamiseen liittyvästä pinnistelystä.

Lisätietoja:
Anniina Lavikainen
Tutkija