TekstiversioPoistu tekstiversiosta
A+ A-

Ryhmien merkitys korostuu muutoksen hetkinä

Kuva%20Satu%20KorhonenTeimme ajatushautomo Demos Helsingissä 2012 syksynä selvityksen siitä, mitä merkitystä ryhmillä on yhteiskunnallisessa muutoksessa. Kävi ilmi, että merkitys on ratkaisevaa.  ”Ryhmät vahvistavat selviytymistaitojamme kriisien edessä sekä etsiessämme itseämme”. ”Ryhmät auttavat meitä navigoimaan arkipäivässä.” ”Ryhmien merkitys korostuu muutoksen hetkinä.”

Tällaisia me ihmiset olemme. Oma elämä tuntuu olevan raiteillaan silloin kun se on samankaltaista kuin naapurin tai harrastuskaverin. Uusissa tilanteissa mietimme välittömästi: mitenkähän muut tähän suhtautuvat tai tässä tilanteessa toimisivat? Miten muut ovat päässeet tästä eteenpäin?

Kuuloavain.fi -portaali vastaa tähän kysymykseen verkossa. Portaali auttaa kuulovammadiagnoosin saaneen lapsen läheisiä löytämään nopeasti tietoa ja vertaistukea. Se toimii myös paikkana, johon voi palata ensireaktioiden laannuttua.

Kuulovammaisen lapsen näkökulmasta tiedon palastelu elämänvaiheiden mukaan on hyvä idea. Sylivauvalle kaikki on uutta, ja kuulovammaisuutta makustelee pääasiassa muu perhe. Pikku hiljaa vauva alkaa oppia uusia taitoja, osoittaa erilaisia mieltymyksiä ja taipumuksia ja liittyä erilaisiin ryhmiin. Näin lapsi ja nuori pikku hiljaa luo itselleen elämäntyyliä, kokonaisuutta, jonka osaksi kuulovammaa sovitetaan.

Juuri tässä monimuotoisen elämän hallinnassa ja omien mahdollisuuksien ymmärtämisessä me tarvitsemme muita. Kuuloavain.fi -portaalissa toinen saman asian läpikäynyt vanhempi tai lapsi on vertainen, jota kuunnellaan. Ihmiset tulevat näkyviin omien tarinoidensa ja kokemustensa kautta ja tiedonvaihtoa voi jatkaa keskustelufoorumilla.

Samaistuminen on avain ryhmäytymiseen ja uuteen, vahvempaan toimijuuteen. Kuuloavain.fi on sekin osoitus siitä, että vertaisryhmät pystyvät asioihin, joihin yksilön voimat eivät riitä.

Satu Korhonen, tutkija/researcher, Demos Helsinki

Satua kiinnostavat hyvinvointi ja sitä rakentavat käytännöt, yhteiskehittämisen menetelmät ja verkostomainen kehittäminen, innovaatiot, palvelujen kehittäminen, palvelujärjestelmän muutos ja käytäntötutkimus.

Ennen Demos Helsinkiä Satu työskenteli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella Innokylä-hankkeessa, joka vauhdittaa julkisen sektorin ja järjestöjen innovatiivisuutta ja käyttäjälähtöisyyttä. Satu on työskennellyt myösi Herttoniemen sosiaaliasemalla sosiaalityöntekijänä ja Työterveyslaitoksella tutkijana.

Satu on opiskellut Helsingin yliopistossa hallinnon ja organisaatioiden tutkimusta, sosiaalipolitiikkaa johtamista ja tekee parhaillaan jatko-opintoja uusien toimintamallien käyttöönotosta ja niiden monitahoisesta arvioinnista.