TekstiversioPoistu tekstiversiosta
A+ A-

Opinnäytetyö viittomista SI-lapsiperheen arjessa

Humanistisen ammattikorkeakoulun tilaamassa opinnäytetyössä tarkastellaan sisäkorvaistutelapsiperheiden viittomakielen ja viittomakommunikaation käyttöä. Opiskelija Mari Reijosen tavoite oli selvittää kuinka viittomakieli ja viittomakommunikaatio toimivat osana SI-lapsiperheen arkielämää. 

Opinnäytetyö on osaa laajempaa, Kelan rahoittamaa hanketutkimusta, jonka yhtenä tavoitteena oli selvittää millaisia avustus- ja tulkkauspalveluja sisäkorvaistutteen saaneilla lapsilla ja nuorilla on käytössään ja miten toimivia ne ovat.

Suurin osa sisäkorvaistutehoidoista tehdyistä tutkimuksista käsittelee kuulon ja puhutun kielen kehitykseen ja sen seurantaan. Reijosen tutkimus käsittelee SI-hoidon vaikutusta arkeen ja tuo alan kirjallisuuteen vanhempien näkökulmia arkielämän kielenkäytöstä.

Reijosen mukaan tutkimuksessa nousee esiin kysymyksiä joista on hyötyä sisäkorvaistutelapsen kielivalintoja mietittäessä ja että ennen istuteleikkausta omaksuttu viittomakieli tukee myöhempää puhekielen oppimista. 

Tässä opinnäytetyö ammattikorkeakoulujen julkaisuarkistossa:

http://www.theseus.fi/handle/10024/75756