TekstiversioPoistu tekstiversiosta
A+ A-

OPH:n raportti: Kuurojen ja viittomakielisten oppilaiden lukumäärä ja opetusjärjestelyt

Opetushallitus on julkaissut teettämänsä kuurojen ja viittomakielisten oppilaiden lukumäärää ja opetusjärjestelyjä koskevan raportin.

Raporttia varten lähettiin sähköinen kysely kaikkien perusopetusta tarjoavien koulujen rehtoreille aiheeseen liittyvä kysely. Siihen vastasi noin puolet suomenkielisistä ja 33 prosenttia ruotsinkielisistä kouluista.

Raportti kartoittaa kuurojen ja äidinkielenään sekä toisena kielenä viittovien oppilaiden jakautumista eri kouluihin ja heille tarjolla olevan viittomakielisen opetuksen määrää. Raportin mukaan asiantuntemus kuulovammoista on kunnissa ja kouluissa vahvemmissa kantimissa kuin viittomakielen tuntemus.

  • 304 koulussa on kuulovammaisia oppilaita: kuuroja 16, huonokuuloisia 218 ja sisäkorvaistutetta käyttäviä 71 koulussa. Kymmenissä kouluissa lisäksi viitottua puhetta, tukiviittomia tai muita puhetta tukevia menetelmiä käyttäviä oppilaita.
  • yhteenlaskettu kohderyhmään kuuluvien oppilaiden määrä: 1313, josta kuuroja ja eriasteisesti kuulovammaisia noin 500.
  • viittomakieltä äidinkielenään tai toisena kielenään käyttäviä oli 42 koulussa
  • viittomakielistä opetusta kaikissa aineissa tarjotaan viidessä koulussa ja osassa oppiaineissa kuudessa koulussa. Opetusta viittomakielessä äidinkielenä annetaan 15 koulussa.
  • vain kolmessa koulussa on yli viisi viittomakielistä ja/tai kuuroa oppilasta. Tilanne näiden koulujen ulkopuolelle sijoittuvien oppilaiden kielellisen, kulttuurisen ja sosiaalisen kehityksen kannalta on haastava.

Opetusjärjestelyjä tarkasteltiin pitkälti hallinnollisesta näkökulmasta. Suurin osa kuuluu erityispalveluiden ja pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin.

Raportin toimenpide-ehdotukset kohdistuvat viittomakielisestä opetuksesta annettujen asetusten ja määräysten tarkentamiseen ja toimeenpanon nykyisten ongelmien ratkaisemiseen, erityisesti suomenruotsalasien viittomakielen osalta.

Lainsäädännön osalta tulee varautua viittomakielilain ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen noudattamista koskeviin muutoksiin hallinnonalan säädöksissä ja rahoituksessa.

Raportin mukaan kehittämistoimia on kohdistettava erillisessä hankkeessa myös viittomakielestä johdettuja puhetta tukevia tai korvaavia menetelmiä eli viitottua puhetta, tukiviittomia jne. käyttäville oppilasryhmille.

Lue raportti täältä: Kuurojen ja viittomakielisten oppilaiden lukumäärä ja opetusjärjestelyt