TekstiversioPoistu tekstiversiosta
A+ A-

MLL julkaisi lasten kuulemisen menetelmiä esittelevän oppaan

Mannerheimin lastensuojeluliito on aktiivinen kerhojen ja muun lasten sekä perheiden hyvinvointia edistävän toiminnan järjestäjä. Järjestön arvoihin kuuluu olennaisena osana lasten ja lapsuuden arvostus, joka näkyy esimerkiksi kerhotoiminnan lapsilähtöisyytenä.

Elokuun 12. päivä MLL julkaisi oppaan, joka sisältää helppoja neuvoja 2-6 -vuotiaiden lasten kerhotoimintaan liittyvien mielipiteiden, ajatusten ja toiveiden selvittämiseen. Opas on kirjoitettu MLL:n kerhojen vetäjiä silmälläpitäen, mutta sopii aivan yhtä hyvin muidenkin järjestöjen kerhoissa työskenteleville ja monia oppaan hyvistä neuvoista voi soveltaa myös muussa lasten kanssa puuhailussa.

Jopa kotona voi joskus olla hankalaa selvittää mitä tuon ikäisen OIKEASTI haluavat.

Rohkaisemme kaikkia lukemaan oppaan.

Mannerheimin lastensuojeluliiton lapsen kuulemisen menetelmiä esittelevän Mitä haluaisit tehdä kerhossa? –oppaan voi ladata ilmaiseksi järjestön nettisivuilta.