TekstiversioPoistu tekstiversiosta
A+ A-

Kuntoutus-Auris toivottaa tervetulleeksi kuulon ja kommunikaation kuntoutukseen

Kuuloliiton kuntoutusyksiköt yhdistyvät vuodenvaihteessa. Kuntoutus-Auris tarjoaa monipuolista kuulon kuntoutusta aina vauvasta vaariin.

Kuuloliiton kuntoutustoiminnalla on pitkä, yli 50-vuotias historia. Nyt eri toimintojemme yhdistyessä kuntoutuksemme jatkuu Kuntoutus-Auris nimellä entistäkin laadukkaampana.

Kuulovamma aiheuttaa usein eriasteista toiminnanvajausta ja vaikeuksia kommunikaatiossa – hyvistä kuulemisen apuvälineistä huolimatta. Kuntoutuskurssien tavoitteena on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen työ- ja toimintakyvyn parantaminen tai säilyttäminen. Kurssilla tuetaan kuulovammaisen jaksamista, ohjataan kommunikaatiossa sekä saadaan apua arkeen ja voimavaroja jatkoon. Tavoite on, että kuulovammainen suoriutuisi elämässään mahdollisimman hyvin niin opiskelussa, työssä kuin vapaa-aikanaan.

Yhteiskuntamme on muuttunut yhä enemmän kommunikaatioyhteiskunnaksi, jossa hyvän kuulemisen merkitys on korostunut paitsi opiskelu- myös työelämässä. Kuulo on monelle työväline. Myös ikäihmiset ovat entistä aktiivisempia harrastuksissaan, perheen kesken tai jatkaessaan työuraansa.

Kursseillemme voivat hakeutua kaiken ikäiset: lapset ja nuoret perheineen, työelämässä olevat ja seniorit puolisoineen. Kuntoutamme Valkeassa talossa Helsingissä sekä Kopolan toimipisteessä Kuhmoisissa. Kuntoutuskursseja on eri kohderyhmille: huonokuuloisille, sisäkorvaistutteen käyttäjille, harvinaisille kuulovammaryhmille, akustikusneurinoma-, Meniere- ja tinnitus-asiakkaille. Kurssit ovat asiakkaalle ilmaisia. Kustannuksista huolehtii joko KELA, Raha-automaattiyhdistys tai jokin muu taho ostopalvelusitoumuksella. Kurssitarjontamme löydät verkosta: www.kuuloliitto.fi/fin/kuntoutus/kurssit

Tervetuloa uudistuneeseen Kuntoutus-Aurikseen!

Kuntoutus-Auris

  • Auris-nimi on latinaa ja tarkoittaa korvaa
  • Lasten ja nuorten kuntoutuskoti, Aikuisten kurssitoiminta ja Kopolan kurssikeskus muodostavat Kuntoutus-Auriksen
  • Toiminta alkaa virallisesti alkuvuodesta 2013

kuva

Lisätietoja:
www.kuuloliitto.fi
www.kuuloauris.fi