TekstiversioPoistu tekstiversiosta
A+ A-

Kuntoutus Auris julkaisee vuoden 2015 kursseja, jaksoja ja koulutuksia

Kuntoutus Auris on julkaissut ensi vuoden kurssi- ja koulutustarjontaansa sekä lapsille, nuorile ja heidän perheilleen että ammattihenkilöille, jotka tarvitsevat työssään tietoa kuulosta ja kuulovammaisuudesta.

Kurssit ja jaksot

Kaikilla Kelan kursseilla on sekä harkinnanvaraisia että vaikeavammaisten kuntoutuspaikkoja

Sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit/ KELA

Kuulovammaisten koulunsa aloittavien lasten perhekurssi, sopeutumisvalmennuskurssi (5 vrk) Kelan kurssi nro 55334, jakso20.-24.4.2015

Kuulovammaisten alakoululaisten lasten perhekurssi, sopeutumisvalmennuskurssi (5 vrk) Kelan kurssi nro 55335, jakso27.-31.7.2015  

Kuulovammaisten alle kouluikäisten lasten perhekurssi, sopeutumisvalmennuskurssi (5 vrk) Kelan kurssi nro 55333, jakso9.-13.11.2015   

Kuntoutuskurssit, perhekurssit/ Kela

Kuulovammaisten lasten perhekurssi, kuntoutuskurssi Kelan kurssi nro55317 (5+5+5 vrk):

 • 1. jakso 2.-6.3.2015 
 • 2. jakso 24.-28.8.2015
 • 3. jakso 29.2.-4.3.2016

Kuulovammaisten lasten perhekurssi, kuntoutuskurssi Kelan kurssi nro55318 (5+5+5 vrk): 

 • 1. jakso 18.-22.5.2015
 • 2. jakso 5.-9.10.2015
 • 3. jakso 11.-15.4.2016

Kuulovammaisten lasten perhekurssi, kuntoutuskurssi Kelan kurssi nro55319 (5+5+5 vrk):

 • 1. jakso 1.-5.6.2015
 • 2. jakso 23.-27.11.2015
 • 3. jakso 16.-20.5.2016                        

Kuulovammaisten lasten perhekurssi, kuntoutuskurssi Kelan kurssi nro55320 (5+5+5 vrk):

 • 1. jakso 19.-23.10.2015
 • 2. jakso 14.-18.3.2016
 • 3. jakso 3.-7.10.2016

Yksilölliset kuntoutusjaksot koko perheelle: Perheet voivat hakea Kelalta myös harkinnanvaraisen tai vaikeavammaisen kuntoutujan yksilöllisiä kuntoutusjaksoja. Kela tekee harkinnanvaraisen tai vaikeavammaisen kuntoutuspäätöksen vuodeksi eteenpäin ja kuntoutuskoti räätälöi jaksojen ajankohdat perheen kanssa. 

Sopeutumisvalmennuskurssit nuorille/ RAY

Itsenäistymistä ja ammatinvalintaa tukevat kuulovammaisten nuorten kurssit (5 vrk) 8.-12.6.2015  ja 30.11. – 4.12.2015

Sopeutumisvalmennuskurssit perheenjäsenille/ RAY                                                         

Kuulo- ja kuulomonivammaisten lasten isovanhempien kurssi (3 vrk) 17.- 19.3.2015

Kuulo- ja kuulomonivammaisten lasten sisarusten kurssi (3 vrk) 15.- 17.6.2015

Sopeutumisvalmennuskurssit aikuisille

Sopeutumisvalmennuskurssi vastasairastuneille / Akustikusneurinooma (Vestibulari schwannooma) 7.-11.9.2015

Koulutukset

Kuntoutus-Auris kouluttaa ammattihenkilöitä, jotka tarvitsevat työssään tietoa kuulosta ja kuulovammaisuudesta. Koulutuksia järjestetään ammattihenkilöstölle:

Päivähoitohenkilöstölle kaksi samansisältöistä koulutusta: 26.3.2015 ja20.8.2015

Opettajat ja kouluavustajat: 5.11.2015

Julkisen terveydenhuollon kuntoutusohjaajat (2 pv): 29.-30.10.2015

Kuntoutus-Auris kouluttaa ammattihenkilöitä myös tilauksesta. Koulutuksen sisältö suunnitellaan yhdessä tilaajan kanssa.

Lisätietoja:

Kuntoutus-Auris, Kuuloliitto ry
Kursseista tietoa myös täältä