TekstiversioPoistu tekstiversiosta
A+ A-

Erillinen viittomakielilakiehdotus valmistui

Oikeusministeriön asettama työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksen viittomakielilaiksi, jonka tarkoitus olisi edistää viittomakielisten oikeuksien toteutumista ja lisätä sekä viranomaisten että viittomakieltä käyttävien tietoisuutta näistä oikeuksista. 

Ehdotus luovutettiin oikeusministeri Anna-Maija Henrikssonille tänään. Ministerin mielestä on tärkeää, että viittomakieltä käyttävien kielellisiä ja kulttuurisia oikeuksia korostetaan aiempaa vahvemmin ja tehdään näkyvämmäksi. MInisteri kiinnitti puheenvuorossaan huomiota varhaiskasvatuksen tärkeyteen kielellisen kehityksen kannalta ja ilmaisi huolensa suomenruotsalaisen viittomakielen uhanalaisesta asemasta. 

Työryhmän mukaan erillisen viittomakielilaki säätä, miten lisäksi nykyistä lainsäädäntöä tulisi kehittää sekä toimivuuden että soveltamisen osalta. Keskeisimpiin toimenpiteisiin, joilla viittomakieltä käyttävän kielellisten oikeuksien toteutumista voitaisiin parantaa työryhmä mukaan kuuluu esimerkiksi viittomakieltä osaavien opettajien ja kasvattajien sekä viittomakielen tulkkien kouluttaminen ja saatavuuden turvaaminen, ja viittomakielisen perusopetuksen saatavuuden parantaminen.

Lisätiedot:

Ministeriön sivuilta.
Viittomakielinen tiedote.