TekstiversioPoistu tekstiversiosta
A+ A-

Erillinen viittomakielilakiehdotus valmistui

Oikeusministeriön asettama työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksen viittomakielilaiksi, jonka tarkoitus olisi edistää viittomakielisten oikeuksien toteutumista ja lisätä sekä viranomaisten että viittomakieltä käyttävien tietoisuutta näistä oikeuksista. 

Ehdotus luovutettiin oikeusministeri Anna-Maija Henrikssonille tänään. MInisterin mielestä on tärkeää, että vittomakieltä käyttävien kielellisiä ja kulttuurisia oikeuksia korostetaan aiempaa vahvemmin ja tehdään näkyvämmäksi. MInisteri kiinnitti puheenvuorossaan huomiota varhaiskasvatuksen tärkeyteen kielellisen kehityksen kannalta ja ilmaisi huolensa suomenruotsalaisen viittomakielen uhanalaisesta asemasta. 

Työryhmän mukaan erillisen viitomakielilain säätä,misen lisäksi nykyistä lainsäädäntöä tulisi kehittää sekä toimivuuden että soveltamisen osalta. Keskeisimpiin toimenpiteisiin, joilla viittomakieltä käyttävän kielellisten oikeuksien toteutumista voitaisiin parantaa työryhmä mukaan kuuluu esimerkiksi viittomakieltä osaavien opettajien ja kasvattajien sekä viittomakielen tulkkien kouluttaminen ja saatavuuden turvaaminen, ja viittomakielisen perusopetuksen saatavuuden parantaminen.

Lisätiedot:

Ministeriön sivuilta.
Viittomakielinen tiedote.

työryhmän puheenjohtaja, johtaja Kirsi Pimiä, puh. 02951 50534
työryhmän sihteeri, ylitarkastaja Maria Soininen, puh. 02951 50202
sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi