Organisationer

Organisationer

Organisationerna erbjuder för familjen lågtröskeltjänster: peer support, lägerverksamhet, undervisning, kurser och informationstjänster. Inom hörselbranschen finns det många organisationer och fonder vilka var och en har under historiens gång funnit sitt eget verksamhetsområde.  Tyngdpunkter har utvecklats…