Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Kuuloavain.fi
Hörselskadade Barns Föräldraförbund rf
Ilkkavägen 4
00400 Helsingfors
Registernummer: 88.125

2. Kontaktperson i ärenden angående registret

Anneli Salomaa
Tel: (044) 7926986
e-maili: anneli.salomaa@valkeatalo.fi

3. Registrets namn

Sändlista för Kuuloavain.fi nyhetsbrev

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Uppgifterna användas för att skicka Kuuloavain.fi nyhetsbrevet för beställarna.

5. Registrets datainnehåll

Beställares kontaktuppgifter:

  • e-mail
  • Förnamn
  • Efternamn

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Beställaren lagrar själv sina kontaktuppgifter på webbsidan uutiskirje.kuuloavain.fi. Nyhetsbrevet innehåller ett link var man kan avlägsna kontaktuppgifterna från databaset.

7. Regelmässiga utlämnande av uppgifter

Personuppgifter ges inte ut.

8. Principerna för skyddet av registret

  • Personerna som handlar register har tystnadsplikt när det gäller alla personuppgifter.
  • Uppgifterna lagras i MailChimp-services databas.

Kommentera