Kalendrar

(sidor på finska)

Sieppaa
Kuulo-Auris är ett dotterbolag av Finska Hörselförbundet, som består av dess medlemsföreningar, är en medborgarorganisation inom området för social- och hälsovård. Förbundet utövar också habiliteringsverksamhet. Kuulo-Auris erbjuder kurser och träningar.

kl_sve_vaaka_2_rgb_fw (2)

Finlands Dövas Förbund är teckenspråkiga dövas intresse-, expert- och serviceorganisation. Förbundet bevakar och främjar jämlika möjligheter för döva i alla åldrar och fungerar som sina medlemsföreningars centralorganisation.

kvlvl-logo

Hörselskadade Barns Föräldraförbund rf (HBFF) är en riksomfattande organisation, som grundades 1963 och omfattar i dag 14 lokalföreningar. HBFF är ett förbund för såväl döva, hörselskadade som multihandikappade hörselskadade barns föräldrar.  Gemensamma träffar på diskussionsdagarna, förbundsårsmöten och de traditionella sommardagarna erbjuder såväl vuxna som barn många glädjestunder och berikande minnen.

LapCI_transparent_0

LapCi ry

fstlogo

Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. – riksomfattande förening som bevarar och främjar finlandssvenskt teckenspråk. Föreningen ordnar aktiviteter för finlandssvenska teckenspråkiga och deras anhöriga. Föreningen bevakar och sprider kunskap om finlandssvenska dövas rättigheter.

Suomen Kuurosokeat

Föreningen Finlands Dövblinda rf fungerar som en expert-, intresse- och serviceorganisation för dövblinda och gravt synhörselskadade i Finland. I dessa stadgar används alltid den gemensamma beteckningen dövblind för att ange både dövblinda och gravt synhörselhandikappade.

Kuurojen palvelusäätiö

Dövas Servicestiftelse har som mål att för döva och dövblinda människor åstadkomma ett gott liv i växelverkan med andra människor. Servicestiftelsen skapar, utvecklar och upphåller specialtjänster som med hjälp av växelverkan, gruppen av jämlikar och specialkunnande stöder den döva eller dövblinda människans utveckling och livskontroll i olika livsskeden och -situationer.

Lindforsin säätiö

Lindfors stiftelse

Satakieliprogrammet

Tinnitus_logo

Suomen Tinnitusyhdistys ry (Finlands Tinnitus föreningen rf)

Kommentera