Cued Speech

Cued Speech (vinkkipuhe) är en metod för att stödja läppläsningen, med syfte att tydliggöra talet. Cued Speech förtydligar språkets ljud (fonemen) med hjälp av handtecken och -ställningar, i förening med läpparnas form. Därigenom syns talets olika ljudelement och kan särskiljas från varandra.

Cued Speech innebär att det talade språkets olika delelement särskiljs med hjälp av handställning och -placering samt läppställning. Vokalerna representeras av fyra platser (intill huvudet, haka, hals och mungipa) och konsonanterna representeras av sju handställningar. Vissa ljud kan tydligt avläsas från läpparna varför samma handställning eller -placering kan representera flera olika ljud. Handens placering, handställningen och läpparna utgör sålunda tillsammans en helhet. Med hjälp av den kan samtliga ljud i det talade språket tydligt urskiljas.

Fördelen med Cued Speech är att samtliga ljud i talet görs visuellt synliga. Med hjälp av Cued Speech ser det hörselskadade barnet alltså alla ljud i det talade språket. När man utnyttjar Cued Speech med ett barn som använder hörapparat eller CI-implantat förmedlas talet via såväl syn som hörsel.

Lära sig Cued Speech

Läromaterial i Youtube >>.

Mera information på att lära sig Cued Speech >>