Satakieliprogrammet

Satakieliprogrammet

Satakieli-programmet (satakieli är finska för näktergal) är ett riksomfattande nätverks- och samarbetsprogram där de medverkande är familjer och yrkesutbildad personal men också samtliga centrala aktörer inom hörselskadefältet: föräldraorganisationer, hörselskadeorganisationer, universitetssjukhus samt många universitet och sakkunniga.

Satakieli-programmet erbjuder klientorienterad service, utförd i samarbete och med kärlek, för gravt hörselskadade barn som använder CI-implantat eller hörapparat, för deras familjer och för den professionella personal som arbetar med dem. Genom sina funktioner utgör programmet också ett gemensamt riksomfattande forum för familjerna och alla branschens aktörer.

Våra mål:

 • Öka kunskapen om hur gravt hörselskadade barn kan kommunicera
 • Stödja inlärningen av talspråk och kommunikation genom att påverka barnets närmiljö
 • Erbjuda föräldrar, unga och barn möjlighet till kamratstöd
 • Stärka samarbetet mellan familjer och professionell personal
 • Stödja och utnyttja aktuell forskning i anslutning till ämnet

Våra tjänster:

 • Kamratstödsverksamhet
 • Familjeträffar
 • Satakieli-kaféer
 • Känsloskolan Satakieli
 • Oivallan ja toimin (insikt och handling) – kurser i kommunikationshandledning
 • Satakieli-dagarna
 • Utbildnings- och informationsdagar
 • Satakieli-seminariet
 • Chatforum
 • Kommunikationsmässan

Välkommen med!

kielisato-logolinkki

Kommentera