Lindfors Stiftelsen

Med musikens hjälp kan man utveckla många färdigheter som samtidigt främjar utvecklingen av hörsel och tal

Lindforsi Stiftelsen är en stiftelse till stöd för hörsel- och kommunikationshandikappade barn och unga, grundad 1994 med Impi och Ilmari Lindfors testamentsdonation som grundplåt.

Projektet MUKULA-PUHE – Namnet kommer av de första stavelserna i den finska motsvarigheten till ”Talrehabilitering för hörselskadade barn på musikens grund”

Lindforsin säätiö inledde 2007 på försök i Esbo en musiklekgrupp för fem barn med föräldrar; alla barnen hade nyligen fått CI-implantat. Med stöd av projektbidrag från Ray utvidgades verksamheten I början av 2008 till både Helsingfors och Vanda. Grupperna har utvecklat och testat engelska musiksagor komponerade och skrivna av Christine Rocca och Cathy Baker till att användas i rehabiliteringen av finska hörselskadade barn. MUKULA-PUHE-projektets musikarbete har fått ett entusiastiskt mottagande av både barnen och deras familjer. Med musikens hjälp kan man utveckla många färdigheter som samtidigt främjar hörsel- och talutvecklingen. En för barnen fascinerande sagovärld har fått stöd av musikens mångsidigt rehabiliterande inverkan.

Våren 2009 färdigställdes de första finskspråkiga musiksagopaketenMUKULAT 1 – 4. Trots att materialet i första hand har utvecklats och testats bland barn med CI-implantat passar det utomordentligt väl för rehabilitering av alla andra specialgrupper och överhuvudtaget som glädjekälla för alla barn i tal- och musikterapi, i hemmen och på daghemmen. Barnens framsteg följs upp också med vetenskapliga mätinstrument och resultaten behandlas i en doktorsavhandling som är under arbete vid universiteten i Helsingfors och London.

Kommentera