LapCI ry – förening för barn med cochleaimplantat

LapCI ry syftar till att i hela Finland stödja barn som fått cochleaimplantat inopererade i innerörat och deras familjer.

LapCI ry grundades 1999 av ett antal föräldrar med huvudsakligt syfte att i hela Finland stödja barn med cochleaimplantat och deras familjer.

LapCI ry:s viktigaste mål:

  • Ge CI-barnen och deras familjer styrka samt skapa ett landsomfattande nätverk för CI-barnens familjer
  • Förmedla saklig, erfarenhetsbaserad information om cochleaimplantat för barn och om livet efter implanteringen, i olika skeden av barnets liv
  • Utbyta erfarenheter av gemensamma förhoppningar, förväntningar och besvikelser
  • Bedriva aktiv intressebevakning bl.a. genom att medverka till utvecklingen av dagvårds- och skolformer för CI-barn
  • Stödja familjer som överväger cochleaimplantat genom att informera om implantatet och skapa kontakt till familjer som redan har fått operationen gjord

LapCI ry:s verksamhetsformer:

CISUPAJAT, verkstäder där CI-barnen får träna sådana färdigheter där de befinner sig i underläge gentemot normalhörande jämnåriga

 

Mera information

Kommentera