Hörselskadade Barns Föräldraförbund rf

Hörselskadade Barns Föräldraförbund rf (HBFF rf, fi Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry) är en riksomfattande organisation som 1963 grundades till stöd för döva, lomhörda och hörselmultihandikappade barn och deras familjer.

HBFF rf koncentrerar sig på intressebevakning för hörselskadade barn och unga samt deras familjer. Förbundet verkar som förenande länk mellan sina medlemsföreningar, som koordinator och som stöd för den lokala verksamheten. Till förbundets centrala uppgifter hör att möjliggöra kamratstöd, att sköta informationen på nationell nivå och att sköta intressebevakningen.

HBFF rf:s verksamhet styrs av principen om familjeorientering.Grunden är att hela familjen ska höras och att familjens vardag ska vara känd. I sin verksamhet betonar förbundet vikten av att utnyttja familjernas erfarenhetsbaserade sakkunskap vid planering, verkställighet och utvärdering av tjänster som riktas till hörselskadade barn.

HBFF rf:s egentliga medlemmar är medlemsföreningarna. Förbundet har 15 medlemsföreningar i hela landet, med sammanlagt omkring 900 familjer.

 

Kommentera