Organisationer

Organisationerna erbjuder för familjen lågtröskeltjänster: peer support, lägerverksamhet, undervisning, kurser och informationstjänster. Inom hörselbranschen finns det många organisationer och fonder vilka var och en har under historiens gång funnit sitt eget verksamhetsområde.  Tyngdpunkter har utvecklats enligt målgrupper. Där en aktör traditionellt har erbjudit teckenspråkstjänster har en annan koncentrerat sig på deras behov som använder sig av talkommunikation. Barnens och familjernas behov förändras under tiden barnen växer och utvecklas. Därför lönar det sig att utnyttja organisationernas och fonderna mångsidiga utbud.

Information om organisationernas utbud hittar du lättast i händelsekalendern.

Kommentera