Satakieliohjelma

Satakieliohjelma on valtakunnallinen verkosto- ja yhteistyöohjelma, jossa mukana ovat perheiden ja ammattihenkilöstön lisäksi kaikki keskeiset kuulovamma-alan toimijatahot: vanhempainjärjestöt, kuulovammaisjärjestöt, yliopistolliset sairaalat, sekä useita yliopistoja ja asiantuntijatahoja.

Satakieliohjelma tarjoaa yhteistyöllä ja sydämellä tehtyä asiakaslähtöistä palvelua sisäkorvaistutetta tai kuulokojetta käyttäville vaikeasti kuulovammaisille lapsille, heidän perheilleen sekä heidän kanssaan työskentelevälle ammattihenkilöstölle. Toiminnoillaan ohjelma muodostaa myös yhteisen valtakunnallisen foorumin perheille ja kaikille alan toimijoille.

Tavoitteemme:

  • Lisätä tietoa vaikeasti kuulovammaisten lasten kommunikaatiosta
  • Tukea puhutun kielen ja kommunikaation omaksumista ja oppimista lapsen lähiympäristöön vaikuttamalla
  • Tarjota vanhemmille, nuorille ja lapsille mahdollisuus vertaistuen saamiseen
  • Vahvistaa yhteistoimintaa perheiden ja ammattihenkilöstön kesken
  • Tukea ja hyödyntää aiheeseen liittyvää uutta tutkimusta

Tervetuloa mukaan!

kielisato-logolinkki