LapCI ry – Sisäkorvaistutelasten yhdistys

LapCI ry:n perusti vuonna 1999 joukko vanhempia pääasiallisimpana tarkoituksenaan tukea sisäkorvaistutteen (SI) saaneita lapsia ja heidän perheitään kautta koko Suomen.

LapCI ry:n tärkeimmät tavoitteet:

  • Voimaannuttaa SI-lapsia ja perheitä sekä luoda koko maan kattava verkosto SI-lasten perheiden välille.
  • Välittää asiallista ja kokemukseen perustuvaa tietoa lasten sisäkorvaistutteista ja elämästä implantoinnin jälkeen lapsen eri elämänvaiheissa.
  • Jakaa kokemuksia yhteisistä toiveista, odotuksista ja pettymyksistä.
  • Harjoittaa aktiivista edunvalvontaa mm. olemalla mukana kehittämässä SI-lasten päiväkoti- ja koulumuotoja.
  • Tukea sisäkorvaistutetta harkitsevia perheitä antamalla tietoa ja luomalla yhteyksiä sisäkorvaistutteen jo hankkineisiin perheisiin.

LapCI ry:n toimintamuotoja:

CISUPAJAT, joissa SI-lapset pääsevät harjaannuttamaan taitoja, joissa he jäävät altavastaajan asemaan suhteessa normaalikuuloisiin ikätovereihin

Lisätietoa aiheesta